Wij leveren onze services op interim basis. De reden hiervoor is dat wij vinden dat een organisatie zelfstandig moet kunnen opereren. Een goede interimmer werkt naar dat kwalitatieve moment: “Er moet wat gebeuren, zaken moeten in beweging worden gebracht, als de opdracht voltooid dan is het van belang dat de lijn van de organisatie deze activiteiten oppakt”. Een interimmer van ProDansk zorgt voor een naadloze overgang.

Wij hebben jarenlange ervaren met strategie ontwikkeling, organisatie ontwikkeling,  integraal management, programma en project management, (de)escalatiemanagement, reorganisaties en herinrichtingen. Tevens zijn we bedreven in coachen van medewerkers en management, functioneren als trusted advisor en verzorgen intervisies en strategiesessies .


Onze Werkwijze

Best practices vormen de rode draad in onze werkwijze. Er wordt niets gedaan zolang niet duidelijk is wat het doel is. Zodra duidelijk is wat het doel is, zullen we aan de hand van een quickscan inzichtelijk maken waar de aandachtspunten liggen om uw doel te realiseren. Het benoemd welke acties er uitgevoerd dienen te worden en er wordt gestalte gegeven aan de contouren van een strategisch plan van aanpak.

De quick scan wordt met u besproken en van daaruit bepalen we samen welke weg er door wie bewandelt wordt. Wanneer kunt u ons inschakelen?

Wij gaan geen vraagstuk uit de weg en pakken de zaken altijd serieus en gedegen op. Zijn kritisch naar ons zelf en het vraagstuk. Denken in mogelijkheden maar oog hebben voor de problematieken die we onderweg tegenkomen. 

En soms . . . . is "nee" ook een antwoord.